Zelf op zoek in octrooidatabanken

  • 26 februari 2013

Weten wat uw concurrent maakt? Technische problemen oplossen? Gebruik daarvoor de octrooien van anderen. Octrooidatabanken bieden een schat aan informatie én zijn een bron van inspiratie. In één middag leert u de ins & outs van octrooidatabanken. Informatie uit octrooien is belangrijk bij innovaties.Bestaande octrooien kunt u gebruiken als inspiratiebron. Maar u kunt door te zoeken in octrooien ook voorkomen dat u inbreuk maakt op het octrooi van een ander. Als u zelf geen producten ontwikkelt maar een licentie wilt nemen kunt u in de octrooiliteratuur op zoek naar octrooihouders (potentiële licentiegevers).

Stap voor stap leert u gericht te zoeken in meer dan 60 miljoen octrooipublicaties. U kunt ze inzien en gebruiken tijdens uw productontwikkeling. Voor het zoeken gebruiken we een databank die vrij toegankelijk is via internet. U kunt thuis of op het werk gewoon verder zoeken in de databank.

De volgende vragen kunt u na deelname aan deze workshop beantwoorden:

  • Hoe kan ik informatie uit octrooidatabanken gebruiken als inspiratie in mijn productontwikkeling?
  • Hoe voorkom ik dat ik inbreuk maak op het octrooi van iemand anders?
  • Hoe kom ik erachter of mijn vinding een waardevol octrooi kan opleveren?
  • Welke databanken voor octrooionderzoek kan ik gebruiken?
  • Hoe moet ik deze informatie lezen en toepassen?
  • Hoe kan ik zelf zoeken in deze databanken aan de hand van mijn eigen onderwerp?

 Uiteraard is er voldoende tijd beschikbaar voor uw eigen vragen. Een deskundig octrooiadviseur van NL Octrooicentrum zal de workshop inhoudelijk verzorgen.

Basiskennis of -ervaring op het gebied van octrooien is wenselijk. U kunt hiervoor bijvoorbeeld eerst de workshop 'Octrooien deel 1: do's & don'ts rondom octrooien en IE' binnen deze module volgen.

Aanmelden

Wilt u meer halen uit octrooien? Meld u dan aan voor deze workshop via het aanmeldformulier op de site van Agentschap NL

Informatie

De workshop vindt plaats op locatie bij Syntens Breda van 13.00 tot 16.30 uur. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Voor meer informatie kunt u terecht bij octrooiadviseur Karen Sam.

Bent u verhinderd op deze datum? Dan kunt u wellicht een workshop op een andere datum of locatie bijwonen. Raadpleeg hiervoor onze agenda. Ook kunt u een afspraak maken voor een individueel gesprek met een van onze adviseurs per e-mail of telefoonnummer (088) 602 60 00.