Cursus 'Van idee tot markt'

  • 30 augustus 2013

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende fasen in een innovatief proces, van idee tot markt. Bij elke fase zal de uitvinder namelijk andere stappen moeten ondernemen.

Octrooi-, markt- en technisch onderzoek kunnen van het idee een vinding maken. Om van de vinding een product te maken is bescherming van de vinding en samenwerking met anderen belangrijk. Om het product uiteindelijk op de markt te krijgen is een ondernemingsplan en het aantrekken van starterskapitaal nodig. NL Octrooicentrum informeert u tijdens deze cursus over mogelijke beschermingsvormen en laat u zien hoe u kunt uitzoeken of uw idee echt nieuw is.

Aanmelden

Aanmelden kan via de NOVU, e-mail: info@novu.nl.

Meer informatie

De cursus op 30 augustus duurt van 9.30 tot 17.00 uur.

De deelnamekosten bedragen 95 euro voor NOVU-leden; niet-leden betalen 175 euro.

Voor meer informatie over de cursus kunt u terecht bij een octrooiadviseur Fransje Weinberg, telefoonnummer (088) 602 60 60.