Groeiplatform

  • 23 oktober 2013

Een snel veranderende markt, innovatie, ambities en groei zijn bij ondernemers veel gehoorde termen. Maar hoe pak je dit nu structureel aan en zorg je ervoor dat het niet alleen bij denken blijft, maar vooral ook doen!Speciaal voor deze groep ambitieuze ondernemers hebben Deloitte en Syntens het Groeiplatform tot leven geroepen.

De opzet van het Groeiplatform is om in groepsverband middels een vijftal bijeenkomsten van en met elkaar te leren. Als ondernemer je ambities realiseren en groei bewerkstelligen klinkt makkelijker dan het is. Het vereist durf en doorzettingsvermogen. Maar ook een gedegen aanpak en het opdoen van ervaringen. Ook kun je dit niet alleen en heb je je medewerkers of collega-ondernemers hard nodig in dit proces. Om de aanpak te structureren en richting te geven zullen we in het Groeiplatform handvaten geven om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Naast een theoretisch kader zullen de bijeenkomsten ook altijd een workshop of hands on activiteit bevatten. Dit zodat je altijd naar huis gaat met een concrete uitwerking van je ideeën. We zullen de laatste bijeenkomst dan ook afsluiten met een pitch waarbij een ieder zijn ambities en ideeën kan presenteren en feedback ontvangt.

De onderwerpen zijn gevarieerd, maar omvatten wel een aantal van de belangrijkste aandachtspunten die aan bod komen als je als ambitieuze ondernemer wil innoveren en groeien. We verwachten van een ieder een actieve deelname waarbij je ook wat van jezelf laat zien. Tijdens de sessies zal iedereen aan het woord komen; delen van ervaringen staat centraal! Daar zit ook de kracht in van het Groeiplatform. De feedback en mening van de collega- ondernemer over jouw ambities en ideeën zijn heel waardevol.

Bijeenkomsten
In een vijftal bijeenkomsten zal een scala van onderwerpen de revue passeren. Hierbij zal de aanpak, maar ook de mens aan de orde komen. De onderwerpen zijn:
1.   Innovatie en ambitie; van idee naar product/dienst - 23 oktober 2013
2.   Personeelsbeleid; groei en personele ontwikkelingen (toekomstbestendig), boeien en binden - 6 november 2013
3.   Leiderschap; wat is een goed leider, inspireren en delegeren - 20 november 2013
4.   Financiering; wat levert het op en hoe financier ik mijn ideeën - 4 december 2013
5.   Pitch - 18 december 2013

De sessies worden begeleidt door ervaren medewerkers van Deloitte en Syntens die ervoor zorgen dat de sessies goed verlopen en dat een ieder ook zijn eigen ervaringen kan delen met de groep. De inhoud wordt verzorgd door sprekers met specifieke kennis van het betreffende onderwerp. Zij zullen je ook uitdagen om iets van jezelf te geven. Je zult zien dat je daar heel veel voor terug krijgt.

Details

Van:    14:30 tot: 18:00
Datum:    23-10-2013
Locatie:    Ondernemersplein Roermond
Adres:    Steegstraat 5, 6041 EA Roermond
Eigen bijdrage:    € 0

Aanmelden
Op 23 oktober 2013 zullen de bijeenkomsten starten en vinden plaats op woensdag van 14.30 – 18.00 uur. Deloitte en Syntens vinden het als organisatie erg belangrijk om ondernemers te stimuleren en hun te helpen uitblinken in het ondernemerschap. Deloitte en Syntens behouden zich het recht voor om een selectie te maken uit de aanmeldingen. Dit om te voorkomen dat er concurrerende bedrijven uit dezelfde branche deelnemen. De maximale groepsgrootte is 20 deelnemers.

Aanmelden is mogelijk via de website van Syntens Innovatiecentrum

Voor vragen of aanmelding kunt u terecht bij Remy Maes van Deloitte 06 234 3034 of Kim Rekko van Syntens 06 5386 7577.