Zorg2025: Innovatie in de zorg, preventie voorop

  • 08 oktober 2013

Rabobank Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Health-Lab en Syntens Innovatiecentrum zijn oktober 2012 gestart met tweemaandelijkse ‘Zorg2025’-bijeenkomsten. Zorg2025 is een netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de health sector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van (ICT-) Technologie in de zorg.

Thema: ‘Innovatie in de zorg, preventie voorop’

Sprekers

•Ellen Willemse (Stichting Toekomst & Techniek, STT)
Transmurale Voedingszorg
•Bas Smallenbroek (Red Jezelf)
Preventie en de echte 'waarom'- vraag
Intermezzo: pitches van start-up support organisaties, o.a. ZorgInc., Dutch eHealth Fund & Venture Lab
•Jip Driehuizen (Beweging.tv)
Voorkomen én genezen; vitaliteit aan huis (en op het werk)

Datum en tijd

Dinsdag 8 oktober. Inloop vanaf 15:00 uur, start om 15:30 uur en borrel vanaf 17:00 uur.

Locatie

Dauphine, Prins Bernhardplein 175, Amsterdam.
Parkeren is mogelijk in de garage van Dauphine, zie ook de website van cafe restaurant dauphine

Aanmelden

Aanmelden via de website van Syntens Innovatiecentrum

zorg2025 partners

Toelichting

Voorkomen is beter dan genezen! Innovaties die het bestaande zorgsysteem verbeteren of efficiënter maken zijn relevant, maar innovaties die de zorgbehoefte verlagen hebben op lange termijn misschien wel de grootste impact op ons leven.
De zesde bijeenkomst van Zorg2025 gaat in op het thema ‘Preventie’, hoe spelen innovaties in op de mindset van zorgvrager en -verlener. En hoe komen ze het beste tot ontwikkeling, wie zijn hierbij betrokken en welke living lab strategie hanteer je?

Volgende datum

10 december 2013.