Financiering van innovatie; voor start ups en snelgroeiende bedrijven

  • 07 oktober 2013

Op 7 oktober a.s. organiseert Top Chemie Δ samen met het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) een voorlichtingsmiddag onder de titel Financiering van innovatie. De middag is bedoeld voor ondernemers die werken aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve procestechnieken en, of –apparatuur en hierbij zoeken naar mogelijkheden voor bedrijfs- en of projectfinanciering. Het betreft niet alleen MKB aanbieders van technologie en apparatuur, maar ook de MKB gebruikers. Zonder gebruikers geen toepassing.

Top Chemie Δ (Delta) is het valorisatienetwerk voor MKB ondernemers in de chemie.

Details

Dag: maandag 7 oktober 2013, 15:00-17:15 uur en aansluitend een borrel
Locatie: Cuyperszaal bij ISPT, Groen van Prinstererstraat 37, 3818 JN Amersfoort (zie routebeschrijving)
Informatie: Jolien Kempen – Meeting & Event Planner bij ISPT. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ISPT.

Aanmelden

Om je te registeren voor deelname aan deze middag klikt je hier, onder vermelding van naam en bedrijf deelnemer(s). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma

14:45 Ontvangst
15:00 Welkom door Tjeerd Jongsma - Directeur ISPT
15:10 First stage financiering door Bert Tournois, Directeur eigenaar TDI.
15:30 Risicodragend Innovatiekrediet door Cees-Jan Blaauboer, Agentschap NL
16:00 - 16:15 pauze
16:20 Financiering met overheidsgarantie door Johan Slot , ABN Amro
16:40 Venture Capital voor procesinnovatie door Peter van Gelderen, ICOS Capital
17:00 Afsluiting door Arie Brouwer – Managing Director Top Chemie Delta / DPI Value Center
17:15 Borrel

Je bent van harte welkom bij deze workshop. Je kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar een collega. Registreer snel, want het aantal plaatsen is beperkt (er is ruimte voor 30 – 35 ondernemers).

Tot 7 oktober 2013 in Amersfoort!