Zorg 2025: Zorg op maat

  • 08 april 2014

Rabobank Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Health-Lab en de Kamer van Koophandel zijn in oktober 2012 gestart met ‘Zorg2025’-bijeenkomsten. Zorg2025 is een netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de health sector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in de zorg.

Meer eigen regie over zorg, de toenemende mondigheid van de zorgvrager, innovatie s waarbij de gebruiker centraal staat, de ongekende mogelijkheden van informatie uitwisseling met hulp van technologie (ICT), de decentralisatie van de zorg van overheid naar gemeenten. Dit alles leidt tot een specifiekere zorgvraag, oftewel ‘Zorg op Maat’.

Sprekers

Linda Bijl, Directeur De Opvoedpoli – ‘Jeugdzorg, back to the basics’

Olivier Coops, Directeur WeZorgen – ‘Een vertrouwd gezicht aan huis’

Gerard Nijboer, Directeur Zorg & Milieu – ‘Thuistechnologie op Maat’

Details

Datum en tijd: Dinsdag 8 april. Inloop vanaf 15:00 uur, start om 15:30 uur en borrel vanaf 17:00 uur.

Locatie: Dauphine, Prins Bernhardplein 175, Amsterdam.

Parkeren is mogelijk in de garage van Dauphine, zie ook: route-parkeren

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van de Kamer van Koophandel

Volgende Zorg2025: Dinsdag 10 juni 2014