MicroNano Future4Profit

  • 11 juni 2014

Dit evenement is de ultieme kans om met microsysteem en nanotechnologie experts te brainstormen over de mogelijkheden van micronanotechnologie in gezamenlijk research, development en applicatie.

Op deze middag wordt een brug geslagen tussen de vraag voor technologische oplossingen en technologische innovaties. High Tech bedrijven en instituten tonen hun expertise en delen kennis. In een Meet&Match brainstormsessie van 1,5 uur wordt gekeken welke mogelijke microsystemen en nanotechnologische oplossingen of ideeën er gezamenlijk voor de cases te ontwikkelen zijn, waardoor nieuwe kansen en samenwerking ontstaan. Zo wordt de chemische nano transistor als energiedoorbraak verder uitgediept. Ook komt de ontwikkeling van een medische Tricorder; een draagbaar device dat 5 vitale lichaamsfuncties kan monitoren en minimaal 16 diagnoses kan stellen, aan bod. Grijp de kans om met experts aan de slag te gaan! Dit evenement is de ultieme kans om met microsysteem en nanotechnologie experts oplossingen te vinden voor nanotechnologische vraagstukken.

Cases

Case 1 De Tricorder XPRIZE, De ontwikkeling van het ultieme medische diagnose instrument

Luc Demarteau is een ondernemer pur sang. Als oprichter en directeur van Splendo is Luc de bedenker en drijvende kracht achter diverse innovatieve producten. Hij probeert vanuit zijn eigen enthousiasme en creativiteit zijn medewerkers te stimuleren om cutting edge technologieën te ontwikkelen op het gebied van telecommunicatie en healthcare. Momenteel leidt hij het Nederlandse team dat deelneemt aan de Qualcomm Tricorder XPRIZE. Dit is een internationale technologiewedstrijd met als doel de ontwikkeling van een medische Tricorder; een draagbaar device dat 5 vitale lichaamsfuncties kan monitoren en minimaal 16 diagnoses kan stellen.” 

Case 2 The Chemical Transistor Microreactor Concept: Nano Process Intensification

InSolutions is working towards applications of the chemical transistor concept in existing or new micro reactor based processes. The application of the Chemical Transistor ranges from the synthesis of a broad diversity of hydrocarbons like synthetic wax and methanol to large volume synthetic fuel production. The first application InSolutions is now developing towards an industrial micro reactor based prototype is direct conversion from Methane into Methanol. With the technology production efficiency can increase to a yield of at least 50%, four times that of the conventional process. Furthermore, the process uses substantially less energy, fulfilling the aim of the chemical industry to achieve ‘Green Chemistry’. With 32 million tonnes sold each year, Methanol is one of the main base chemicals for the chemical processing industry, i.e. chemicals that are main influents of many chemical processes and basic material for the production of many chemical products. 

Case 3 Gestresste LED algen maken olie

Het bedrijf Algae Food & Fuel zal de komende zes jaar een belangrijke investering doen in algen-technologie die door de TU Delft is ontwikkeld en gepatenteerd. Algae Food & Fuel wil de Delftse technologie opschalen en op termijn een productielijn voor algenolie opzetten. Van die algenolie is onder meer biodiesel te maken. 

Algen zijn interessante kandidaten voor de grootschalige productie van olie. Onderzoekers van de TU Delft zijn intensief met dit onderwerp bezig en hebben onlangs een slimme methode ontwikkeld waarmee ze uit alle algen de dikste, en dus meest geschikte, soort kunnen vinden. Het uiteindelijke doel is om hiermee olieproducerende algen zo dik mogelijk te maken, ze vervolgens uit te persen, er biodiesel van te maken en daar auto’s op te laten rijden.

Algae Food & Fuel is een joint venture van de firma’s BioSoil en Tendris Solutions, van uitvinder ondernemer Taco Neeb. Directeur Arnout van Diem verwacht op termijn dat verder onderzoek tot verdere verbetering van de waardevolle inhoudsstoffen in Algen zal leiden zowel kwalitatief als kwantitatief wat bijdraagt aan het oplossen van het wereld voedselprobleem.

De samenwerking met Algae Food & Fuel is voor de TU Delft van groot belang om verder onderzoek te kunnen doen naar het op grote schaal produceren van olie. De afdeling onder leiding van professor Mark van Loosdrecht zal verder onderzoek verrichten naar de op microbieel ecologische principes gebaseerde technologie voor de productie van biodiesel en meervoudig onverzadigde vetzuren. 

Case 4 CO2 technologie en micronano [To be confirmed]

Feyecon ontwikkelt nieuwe, verbeterde en meer kosteneffectieve producten en processen op basis van CO2-technologie. Het bedrijf verricht contract onderzoek voor de industrie op het gebied van onder andere Food, Pharma, Textiel en Renewables. Feyecon werkt samen met een uitgebreid netwerk van industriële en academische partners in gezamenlijke R & D-projecten, waarbij onze eigen technologie en IP wordt gegenereerd. De combinatie van creativiteit en flexibiliteit aan de ene kant en hoogwaardige wetenschappelijke en technische vaardigheden aan de andere kant, stelt Feyecon in staat om gehele ontwikkelingstraject uit te voeren, startend vanaf een eerste idee en eindigend in een sneller, goedkoper, beter of groener product of productieproces. 

Details

Datum: 11 juni
Locatie: FHI Leusden

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Nano4SME

Programma

12.30 -13.00 hrs Ontvangst en registratie

13.00 – 13.15 hrs Introductie

13.15 – 13.35 hrs MicroNano R&D in een samenwerkingsconsortium met MKB-bedrijven, hoe doe je dat?

Nanotechnologie en instrumentatie op celniveau, de Pepscope/Delmic case

Pepscope ontwikkelt peptide microarrays die met behulp van massa-spectrometrie zijn uit te lezen. Het doel hiervan is de identificatie en kwantificatie van diagnostisch relevante eiwitten in klinische monsters, zoals cerebrospinale vloeistof en serum. In de eerste instantie concentreren we ons op antilichamen, maar andere klassen eiwitten zijn niet uitgesloten. Momenteel gebruiken we peptide microarrays die gebaseerd zijn op standaard oppervlakte-coating. De ideale peptide microarrays moeten nog op een aantal punten verbeterd worden: lagere non-specifieke binding, goede bereikbaarheid van de peptiden, goede wettability en compatibiliteit met peptide-synthese chemie en massa-spectrometrie. Daarnaast is een nauwkeurige analyse van de binding van eiwitten noodzakelijk om snel en doelgericht de juiste keuzes te kunnen maken tijdens de ontwikkeling van de technologie. De onderliggende oppervlaktechemie zal in een samenwerking tussen Surfix, Pepscan en Pepscope worden geoptimaliseerd. De kwalitatieve analyse van de binding van specifieke eiwitten aan peptiden zal met behulp van de technologie van Delmic worden uitgevoerd.

13.35-13.50 hrs Elevator Pitches, “Who are we and what do we do” in 2 minutes

13.50-14.05 hrs Pauze + ‘Be proud & show it' table top presentaties

14.05-14.45 hrs Requests for collaboration, technology cases

Case 1 De Tricorder XPRIZE, De ontwikkeling van het ultieme medische diagnose instrument 

Case 2 The Chemical Transistor Microreactor Concept: Nano Process Intensification

14.45-15.00 hrs Pauze + ‘Be proud & show it' table top presentaties

15.00-15.40 hrs Requests for collaboration, technology cases

Case 3 Gestresste LED algen maken olie

Case 4 CO2 technologie en micronano

15.40-15.55 hrs Pauze + ‘Be proud & show it' table top presentaties

15.55-16.45 hrs Meet & Match, brainstorm sessie per case

Alle aanwezigen verdelen zich over vier ruimtes. Per ruimte wordt een case besproken door degene die de case heeft gepresenteerd samen met degenen die mogelijk iets kunnen bijdragen aan die case, om samen uit te vinden wat dat zou kunnen zijn en in hoeverre dat passend is om er een eventueel vervolg aan te geven.

16.45-17.00 hrs Pauze + ‘Be proud & show it' table top presentaties

17.00-17.15 hrs Resultaten van de meet & match per case, plenair

17.15-17.45 hrs Keynote The Dowsing Rod, A very special non-contact sensor. With biofeedback from the sensitive dowsing rod practitioner being part of the measurementhoe technologie en de mens elkaar nodig hebben, elkaar beïnvloeden kasteleyn

17.45-18.30 hrs Drinks & bites