Workshop Innoveren met Data

  • 26 juni 2014

Zelf aan de slag om nieuwe business met data te realiseren!

Data is het nieuwe goud

Data wordt wel het nieuwe goud genoemd. De hoeveelheid data groeit door de digitalisering exponentieel en biedt een schat aan nieuwe informatie, inzichten en kennis. Ieder bedrijf kan tegenwoordig beschikken over bergen aan data. Om te beginnen eigen data, zoals uit klanttransacties, productieprocessen of afkomstig van sensoren. Daarnaast zijn er steeds meer waardevolle externe bronnen vrij beschikbaar. Denk aan bronnen als het
CBS en het KNMI tot data uit de social media als Twitter.

Data betekent nieuwe klanten

Uit al die data zijn patronen te halen die jouw als ondernemer kunnen helpen om enerzijds je bedrijfsprocessen te optimaliseren en anderzijds meer inzicht te verkrijgen in het gedrag en behoeften van jouw klant. Hiermee kunnen nieuwe producten, (digitale) diensten en business modellen worden ontwikkeld. Bedrijven die in staat zijn om te innoveren met data, verwerven al snel een duidelijke voorsprong op hun concurrenten.

Big data

Er wordt veel gepraat en geschreven over ‘Big Data’ en innoveren met data, maar hoe pak je dat nu als bedrijf aan? Welke concrete kansen kun je daar voor jouw eigen bedrijf mee creëren en hoe zet je de eerste stappen?

Innovatie met data

Deze workshop geeft je een introductie over het innoveren met data. We gaan in op vragen als: Hoe kan met data waarde gecreëerd worden? Welke succesvolle voorbeelden zijn er? Welke databronnen zijn er? Hoe krijg ik hier toegang toe? Welke analysetools zijn er? Kan ik die zelf gebruiken of heb ik hier deskundigen voor nodig? Welke partijen kunnen mij helpen? Als je antwoord wilt op deze vragen, dan is deze workshop interessant voor jou.

Samenvatting

Doel bijeenkomst: inspiratie over en inzicht geven in de aanpak voor het verkennen en ontwikkelen van business kansen op basis van data. 

Vervolg: in het najaar start de Innovatiekring ‘Innoveren met Data’. Hierin ga je in vier sessies onder begeleiding zelf aan de slag met het verkennen van nieuwe kansen voor je bedrijf op basis van data. In deze workshop vertellen wij je hierover meer. 

Voor wie: ambitieuze MKB-bedrijven uit alle sectoren, die kansen zien om met analyse van eigen en externe data processen te verbeteren en/of nieuwe business concepten te genereren. Wij richten ons in deze workshop dus nadrukkelijk niet op ICT bedrijven als toeleverancier maar juist op bedrijven die data als nieuwe bron voor innovatie zien.

Details

Datum: 26 juni 2014
Tijd: 14.30-18.00 uur
Locatie: Kamer van Koophandel, de Ruyterkade 5, Amsterdam
Kosten: €50,-

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Ruud Mannaart (06-30371546) of Joris Castermans (06-51234840).

Programma

14.30 Inloop
15.00 Introductie over ‘Big Data’, Prof. Ger Koole (VU)
15:30 Succesvolle business case uit de praktijk
16:00 Pauze
16.15 Data-analyse tools, Sanne Ruis (Knowit)
16.45 Waardecreatie met data, Marieke van Dijk (DesignerThinkers) en José Laan (Parbleu)
17.30 Plenaire terugkoppeling, toelichting over de Innovatiekring ‘Innoveren met Data’ (zie hieronder)
18.00 Afsluiting met borrel