Zorg 2025: bijeenkomst Smart Outsourcing

  • 18 juni 2015

Zorg2025 is een serie netwerkbijeenkomsten voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de zorgsector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in de zorg. Thema van deze Zorg2025 bijeenkomst is Smart outsourcing. Natuurlijk is het mogelijk om alle taken in de zorg zelf uit te voeren. Verbetering van de zorg kan ook voortkomen uit het outsourcen van onderdelen van het zorgproces. Het doel is dan te komen tot voordelen van kwalitatieve of kwantitatieve aard! Wanneer is dit voor jou van toepassing en wat is er voor nodig?

Programma

Clinium – Servaas Wibaut. 
Clinium is gespecialiseerd in de sterilisatie van medische instrumenten en verzorgt de geïntegreerde interne logistiek op de OK voor ziekenhuizen en klinieken. Welke meerwaarde biedt dit voor de zorg en waar liggen de uitdagingen? 

Coppa – Jeroen Meijer. 
Coppa focust zich op vraagstukken rondom logistiek en inkoop in de zorg.  Wat zien zij als de kritische succesfactoren voor outsourcen in de zorg?  

GoOV – Lars Nieuwenhoff van GoOV en Simone Botman van MEE. 
GoOV en MEE op weg bieden ondersteuning aan mensen met een beperking zodat zij zelfstandig kunnen reizen. Door zelfstandig te reizen hoeven mensen geen of minder gebruik te maken van speciaal vervoer. GoOV is een app en MEE op weg biedt reismaatjes. Outsourcing en inclusie.

Na deze drie presentaties is er voldoende gelegenheid om te netwerken met andere ondernemers en zorgprofessionals of om met de sprekers nader in te gaan op hun presentatie.

Details

Datum: 18 juni 2015
Tijd: 15:00 uur - 18:15 uur
Locatie:  Amsterdam
Inschrijfgeld: Gratis 

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie en hier om je aan te melden.