Workshop: Informatiebeveiliging in industriële procesomgevingen

  • 24 mei 2011

De informatiebeveiliging in industriële procescontroleomgevingen loopt doorgaans sterk achter en het risico van cybercrime neemt hand over hand toe. TNO en Syntens bieden in een interessante workshop handvaten om hiermee om te gaan.

De oorzaken van het risico van cybercrime in industriële procescontroleomgevingen (incl. gebouwbeheer en toegangsbeveiliging) liggen zowel op menselijk, technisch, als organisatorisch gebied. Vooralsnog blijven de gevolgen beperkt tot incidenten. Maar met de groeiende verwevenheid tussen industriële procescontrole-omgevingen en de rest van de wereld neemt het risico toe. Ook de consequenties van incidenten steeds meer toe.

TNO is al jaren actief op het gebied van informatiebescherming van procescontrolesystemen in de vitale infrastructuur. TNO en Syntens presenteren in een verkennende workshop graag de mogelijkheden van kennisoverdracht binnen een technologiecluster naar het midden- en kleinbedrijf. De workshop richt zich zowel op bedrijven die procescontrolesystemen zelf gebruiken voor hun productie als op bedrijven die deze systemen ontwerpen en leveren.

Aanbod is om met bedrijven die meer willen weten en advies willen hebben als opvolging van de workshop een technologiecluster te starten rondom Informatiebeveiliging/Cybercrime voor Industriële Procesomgevingen.

Een technologiecluster is een kennisoverdracht traject naar minimaal vijf MKB-bedrijven, waarbij elk deelnemend bedrijf een eigen bijdrage van € 1000,-- (excl. btw) betaalt. TNO schrijft een voorstel voor de subsidieaanvraag bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Na goedkeuring door de Interne BeoordelingsCommissie bezoekt TNO de bedrijven met het oogmerk om de huidige werkwijze en problemen te inventariseren en direct advies te geven ten aanzien van te behalen quick-wins. Bevindingen (geanonimiseerd) over alle aan de technologiecluster deelnemende bedrijven heen worden in de vorm van good practices voor het gehele midden- en kleinbedrijf teruggekoppeld in een afsluitende workshop.

Programma

13:00 uur Ontvangst met lunch
13:30 uur Inleiding (Bas Bongers/ Eric Luiijf)
14:30 uur Koffie/theepauze
14:45 uur Wat kan TNO voor u doen in het kader van een technologiecluster (Rob Kemp)
15:00 uur Afsluitende discussie
15:30 uur Einde

Gegevens workshop:

Datum:    dinsdag 24 mei 2011
Van:         13:00 uur tot 15:30 uur, inclusief lunch
Locatie:   Syntens
Adres:      De Ruyterkade 5
                 1013 AA Amsterdam
Kosten:    geen
DIRECT INSCHRIJVEN