Workshop: Het Blauwe Oceaan Denken

  • 14 juni 2011

Hoe zou dat voelen: zwemmen in een blauwe, maagdelijke oceaan? Geen concurrerende haaien om je heen die dag in dag uit uit zijn op je bloed. Ofwel: 'Creatieve strategie voor nieuwe concurrentievrije markten'.

Syntens biedt u de mogelijkheid om bekend te raken met de Blue Ocean Strategy en samen met u deze methode voor uw bedrijf toe te passen.

Met een ‘Blue Ocean Strategy’ wordt uw concurrentie door waarde-innovatie genegeerd en buitenspel gezet. Richten op de concurrentie verhoogt in het algemeen de concurrentie. Van waarde-innovatie is alleen sprake wanneer u als ondernemer de innovatie afstemt op klantwaarde, de prijs en de eigen kostenpositie.

Op14 juni 2011 zal Syntens in samenwerking met Roderick Winkelhuis (MSc) u aan de hand nemen om de Blue Ocean Strategy voor uw bedrijf te gaan toepassen. Roderick heeft voor zijn studie op Business University Nyenrode zijn scriptie gemaakt over Blue Ocean en past deze toe in het bedrijf Spruit Transmissies in Alkmaar.

Het boek “de blauwe oceaan” wordt u tijdens de workshop uitgereikt en voor een warme maaltijd wordt gezorgd.

Na een inleiding gaat u zelf in kleine groepjes aan de slag, begeleid door drie adviseurs. Mocht het nodig zijn, dan volgt een individueel traject bij u in uw bedrijf.
 

U als ondernemer streeft er naar een betere prijs-kwaliteit verhouding te leveren dan uw concurrenten. Maar steeds vaker kunt u die toegevoegde waarde niet leveren. En als het wel lukt, wordt ze onmiddellijk geïmiteerd door uw concurrent. Het gevolg is dat uw klant te weinig verschil ziet en producten en diensten gaat selecteren op de prijs. Maatregelen als prijskortingen, aanpassen verpakkingsgroottes e.d. hebben enkel tot gevolg dat uw concurrent uw acties binnen een paar weken volgt. U wordt gedwongen allerlei extra kostenverhogende activiteiten te leveren voor dezelfde prijs, zoals trainingen, onderhoud en dergelijke. De macht van de afnemer neemt toe, uw marges dalen. Een bloedige ‘red ocean’ is dan het gevolg. U en uw concurrenten gaan als haaien te keer op bestaande markten. Maar geen van de spelers weet een sterkere positie op te bouwen. Afnemers wenden zich verveeld af, ook al omdat de stroom van productinnovaties of -modificaties stagneert. Voor alle schakels in de bedrijfskolom is het kommer en kwel; producenten, groothandel en winkeliers zien hun marges dalen.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Hans Andela, Syntens adviseur: hans.andela@syntens.nl of telefoonnummer 088 – 444 0 249. 

Gegevens workshop

Datum:   dinsdag 14 juni 2011
Van:         15:00 uur tot 19:00 uur, inclusief warme maaltijd 
Locatie:   Syntens
Adres:      De Ruyterkade 5
                 1013 AA Amsterdam
Kosten:    € 100,00 per deelnemer 
DIRECT AANMELDEN