Kandidaten

ByTheWay

Veiligere bermen langs de weg

Logo By The WayJaarlijks vinden er in Nederland 1400 ernstige berm-ongevallen plaats waarbij 200 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Het herstellen van de verkeersveiligheid door gevaarlijke bermen aan te pakken is dan ook cruciaal.

Bermherstel

Om dit beter, sneller en tegen lagere kosten te kunnen, helpt ByTheWay met haar KLEISER®s de wegbeheerders (gemeentes, waterschappen en provincies) met het herstellen van de veiligheid van gevaarlijke bermen. Via een uniek samenwerkingsmodel en een speciaal ontwikkelde tariefformule wordt het voordeel gedeeld met de wegbeheerder en het lokale uitvoerende partnerbedrijf en het financiële belang van opdrachtgever en opdrachtnemer in lijn gebracht.

De KLEISER®s, -bh, -vr en –sh zijn ontwikkeld om respectievelijk stukgereden bermen te herstellen, waterafvoerbelemmerend bermmateriaal onder vangrails te verwijderen en uitzicht belemmerende houtopslag grondig te verwijderen. Naast de efficiency zijn; het voorkomen van beschadigingen, duurzaamheid en bermvergroening grote voordelen. De machines zijn gepatenteerd waarmee er ook internationaal een mooie markt ligt.

Pitchfilm

Harm Lotterman

Komt ByTheWay volgens jou met de meest innovatieve oplossing? Bekijk de overige genomineerden en stem op jouw favoriete LiveWIRE Rising Star van 2016!

image description