Kandidaten

LG sound

Unieke combinatie van waterkwaliteitsmetingen en ultrasone geluidsgolven dringt algenstand terug

De aanwezigheid van blauwgroene algen in oppervlaktewater kan tot grote problemen leiden, waaronder vissensterfte en stankoverlast. Het bedrijf LG Sound heeft met de MPC-Buoy een effectieve en milieuvriendelijke oplossing ontwikkeld. Dit door zonne-energie aangedreven drijvend platform meet continu de waterkwaliteit om vervolgens ultrasone geluidsgolven op maat uit te zenden. 

"Blauwgroene algen zijn een groot en wereldwijd probleem," benadrukt Yousef Yousef, oprichter van LG Sound BV. Als het gaat om meren en grote vijvers zijn bestaande methoden ontoereikend om de algenstand te controleren. Alhoewel er al ultrasone technologieën worden ingezet, kleven hier belangrijke bezwaren aan volgens deze deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award. 

Pitchvideo

Voorspellende waarde

Binnen een waterreservoir zijn vaak veel verschillende algensoorten aanwezig. Afhankelijk van omgevingsfactoren zoals waterkwaliteit, kan een bepaald type alg sneller groeien en een zogenaamde algenbloei veroorzaken. "Doordat omgevingsfactoren constant veranderen, verandert ook het type algen in een reservoir vaak meerdere malen gedurende een jaar. Vanwege die fluctuatie is het bieden van een standaard behandeling niet mogelijk." In samenwerking met meerdere universiteiten, ontwikkelde LG Sound een model dat de algen kan behandelen. "Dit model is gebaseerd op verschillende omgevingsfactoren en het op dat moment aanwezige algentype. Voorbeelden van deze omgevingsfactoren zijn temperatuur, zuurgraad en troebelheid van het water". 

Beperkingen bestaande methodes

Bestaande ultrasone apparatuur is beperkt in het vermogen om verschillende algenplagen te behandelen, terwijl de reikwijdte begrensd is. "Bestaande milieuvriendelijke oplossingen hebben een energiebron aan land nodig, die bijvoorbeeld door middel van een elektriciteitsleiding verbonden is met het apparaat op het water." Yousef slaagde erin een innovatieve oplossing te ontwikkelen, de MPC-Buoy, waarmee beide genoemde beperkingen slim worden opgeheven. De toepassing van zonnepanelen op het drijvend platform elimineerde de noodzaak om een verbinding te hebben met een energiebron aan land. Met behulp van een innovatieve ‘power management module’ wordt de intensiteit van het ultrasone signaal aangepast aan de opgewekte energie van de zonnepanelen. "Op deze manier is onze technologie ook bruikbaar in noordelijker gelegen landen." 

Unieke database

Yousef bouwde in enkele jaren tijd een unieke database op, waarin nauwgezet is vastgelegd welke ultrasone parameters onder welke omstandigheden welke invloed hebben op een bepaalde algenpopulatie. "Mede op basis van deze kennis hebben we verschillende ultrasone programma's ontwikkeld, waarmee we effectief plagen van verschillende algensoorten kunnen behandelen. De waarde van de ultrasone parameters zoals de frequentie, toonhoogte en signaalduur, varieert van programma tot programma." Elke tien minuten geeft de MPC-Buoy de gemeten waarden door van de watertemperatuur, het zuurstofgehalte, de zuurgraad en de troebelheid van het water, evenals van de gemeten concentraties blauwgroene algen en groene algen. 

Tevreden internationale afnemers

Deze gegevens worden door de engineers van LG Sound, veelal microbiologen, gecombineerd met lokale weerdata. "Op basis van al deze gegevens wordt het voor die specifieke situatie optimale ultrasone programma bepaald en uitgezonden vanaf de desbetreffende MPC-Buoy." De unieke combinatie van meten en behandelen is niet onopgemerkt gebleven. "Inmiddels hebben we wereldwijd 20 MPC-Buoys geleverd aan ‘launching customers’ in Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Japan, Canada en Ierland. Zonder uitzondering zijn de afnemers zeer tevreden over de mate waarin de algenstand is gereduceerd”, aldus Yousef. Deze deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award is op dit moment in gesprek met het grootste drinkwaterbedrijf van de Verenigde Staten. "Zij zijn zeer content met de vier geleverde MPC-Buoys en willen ons product zelf op de Amerikaanse markt installeren en onderhouden." 

Grootste zwembad ter wereld

Naast de MPC-Buoys heeft LG Sound wereldwijd al meer dan 10.000 ultrasone anti-algen apparaten geleverd. Deze worden onder meer gebruikt in waterzuiveringsinstallaties en zwembaden. "Onder meer in het grootste zwembad ter wereld in San Alfonso Del Mar in Chili. Dit zwembad is meer dan een kilometer lang." 

LG Sound groeit vanaf de start elk jaar met 30%. "We zijn winstgevend vanaf de start." Yousef hoopt dat de nominatie voor de Shell LiveWIRE Award het jonge bedrijf nog verder helpt. "Ik denk dat het netwerk van Shell LiveWIRE ons kan helpen om in contact te komen met andere ondernemers, kennisinstituten en experts, die op hun beurt ons kunnen helpen om verder te groeien." 

www.lgsonic.com

image description